Lista usług:

1. Projektowanie

Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu

 (Alarmowej).

2. Projektowanie

Systemów Telewizji Przemysłowej 

 (Dozorowej).

5. Projektowanie

Instalacji Elektroenergetycznych, Elektrycznych i Automatyki.

3. Projektowanie

Systemów Sygnalizacji Przeciwpożarowych.            

4. Projektowanie

Oświetlenia Elektrycznego Pomieszczeń,

Placów i Ulic.

                                                                                         Copyright © AMPERY 2004 - 2012

6. Prefabrykacja

 

Rozdzielnic Elektrycznych Niskiego i Średniego Napięcia.